preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

Sukladno članku 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, sredstva za financiranje javnih potreba u djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja osiguravaju se:

– državnim proračunom,

– proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– prihodima koji se ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti  i drugim namjenskim prihodima,

– uplatama roditelja za posebne usluge i aktivnosti škole,

– donacijama i drugim izvorima u skladu sa zakonom.

 

Školska ustanova je dužna namjenski koristiti prihode koje ostvari obavljanjem vlastite djelatnosti, uplatama roditelja, donacijama i iz drugih izvora.

 

Školske ustanove se ne mogu se financirati iz sredstava političkih stranaka.

 

Financiranje školskih ustanova propisano je čl. 141.-146. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Na ovoj internet stranici objavit će se i informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama ukoliko iste budu dodijeljivane.

 

 

UPUTA

ZAVRŠNI RAD

PRIJEDLOG TEMA ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

 

preskoči na navigaciju