preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

Svi predsjednici razrednih odjela čine Vijeće učenika.

Vijeće učenika Škole:

- raspravlja i daje prijedloge nadležnim tijelima o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju,
- sudjeluje u procesu donošenja Školskog kurikuluma i Pravilnika o kućnom redu Škole,
- izvješćuje pravobranitelja za djecu o problemima učenika,
- predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga,
- predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi,
- pomaže učenicima  u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza,
- skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti učenika,
- obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima.

 

 

Predstavnik Vijeća učenika Škole sudjeluje u radu školskih tijela kada se odlučuje o pravima i obvezama učenika iz  članka 97. Statuta, bez prava odlučivanja.


Školski odbor, Razredno vijeće  i Nastavničko vijeće, dužni su pozvati predstavnika Vijeća učenika na sjednicu na kojoj raspravljaju o pravima i obvezama učenika.

UPUTA

ZAVRŠNI RAD

PRIJEDLOG TEMA ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

 

preskoči na navigaciju