preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika svakog razrednog odjela.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole, te daje mišljenja i prijedloge:

- u svezi s donošenjem i provođenjem Školskog kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada, Etičkog kodeksa,  Pravilnika o kućnom redu, izvješća ravnatelja o stanju sigurnosti, provođenju preventivnih programa i mjerama poduzetim u cilju zaštite prava učenika,
- raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada
- u svezi s pritužbama na odgojno-obrazovni rad,
- u svezi s unapređenjem odgojno-obrazovnog rada, uspjehom učenika u radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima te
obavlja druge poslove prema odredbama Statuta i drugih općih akata Škole.

UPUTA

ZAVRŠNI RAD

PRIJEDLOG TEMA ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

 

preskoči na navigaciju