preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

Vijeća rade na sjednicama.

 

Uz članove vijeća na sjednicama mogu biti nazočne i druge osobe koje su pozvane na sjednicu.

 

Kada se na sjednicama vijeća raspravlja o pitanjima ili podacima koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu prema zakonu ili općem aktu Škole, sjednice se održavaju samo uz nazočnost članova vijeća.

UPUTA

ZAVRŠNI RAD

PRIJEDLOG TEMA ZA IZRADBU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

 

preskoči na navigaciju